Vertikálna výrobňa kŕmnych zmesí

Zariadenie sa používa na výrobu a prípravu kŕmnych zmesí alebo na prípravu vlhkosti pilín.

Do spodnej násypky miešiarne pridávate jednotlivé zložky.

Po premiešaní zmes jednoducho nasypete do vriec alebo pustíte do lisu na pelety.

Tiež môže slúžiť ako prípravňa materiálu pre výrobu peliet z pilín.

Miešiareň sa vyrába pre hmotnosti na jednu várku 500kg , 750kg , 1000kg , 1500kg, 2000kg

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky