Podmienky predaja

   Obchodné údaje:

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava

                                                                                             

 Servisné podmienky